Monthly Archives: Temmuz 2012

AİHM: Mehmet Tarhan / Türkiye (Kabul Edilebilirlik Kararı)

17 Temmuz 2012 tarihinde Başkan, Françoise Tulkens, Yargıçlar Danutė Jočienė, Dragoljub Popović, Isabelle Berro-Lefèvre, András Sajó, Işıl Karakaş, Guido Raimondi ve Daire Yazı Đşleri Müdürü Stanley Naismith’in katılımıyla oluşturulan Avrupa Đnsan Hakları Mahkemesi (İkinci Daire) gerçekleştirdiği kapalı müzakereler neticesinde 26

Posted in Davalar, Dökümanlar